PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO

Painovoimaisen ilmanvaihdon suunnittelu on yksi erikoistumisalueistamme. Alempana löytyy tiivistetysti perustietoa painovoimaisesta ilmanvaihdosta.

Oppaita ja ohjeita

Leino Kuuluvainen on ollut mukana laatimassa painovoimaisen ilmanvaihdon opasta, joka on ladattavissa Ympäristöministeriön rakentamismääräykset sivuilta (mene kohtaan: Terveellisyys > Painovoimainen ilmanvaihto opas)

tai Lataa PVIV-opas tästä.

Museovirasto on julkaissut korjauskortin:

Painovoimainen ilmanvaihto – Käyttö- ja huolto-ohje (Museovirasto.fi > Korjauskortit)

ILMAKIRJA ON JULKAISTU

Tietokirja painovoimaisesta ilmanvaihdosta eli ILMAKIRJA julkaistiin kesällä 2022.

Ilmakirjassa käydään läpi painovoimaisen ilmanvaihdon toiminta ja ominaisuudet, luodaan katsaus historiaan ja määräyksiin sekä esitellään järjestelmän käyttöä ja ylläpitoa. Lisäksi kerrotaan painovoimaisen ilmanvaihdon parannusmahdollisuuksista vanhoissa rakennuksissa ja esitellään suunnittelu- ja mitoitusperiaatteet uudisrakennuksille. Teos on suunnattu sekä maallikoille että ammattilaisille.

Painovoimainen ilmanvaihto vaihtoehtona

Painovoimaisen ilmanvaihdon edut

  • Vähäinen huollontarve
  • Äänettömyys
  • Tilakohtainen säädettävyys (ilman elektroniikkaa)
  • Alhainen painetaso (riski ilmavuodoille rakenteista minimoidaan)
  • Toimintavarmuus (Toimii myös silloin, kun rakennus on tyhjillään.)

Painovoimaisen ilmanvaihdon suunnittelu ja ominaisuuksia

Kun toiveena on painovoimainen ilmanvaihto, on erityisen tärkeää, että tekninen suunnittelu otetaan mukaan hankkeessa jo aikaisessa vaiheessa. Painovoimaisen ilmanvaihdon toiminnan edellytyksenä on, että rakennuksen muoto ja tilajako mahdollistavat ilmanvaihtohormien oikean sijoittelun.

Sopiva aika ottaa tekninen suunnittelu mukaan hankkeeseen on arkkitehdin luonnossuunnittelun aikana, eli kun pääsuunnittelija on valittu ja ensimmäisiä suunnitelmaversioita aletaan laatimaan. Näin voidaan varmistua, että suunnitelmasta tulee toimiva myös painovoimaisen ilmanvaihdon kannalta.

Painovoimaisen ilmanvaihdon erityispiirteitä:

  • Tarpeen mukainen ja vuodenaikaan mukautettu ilmanvaihto

Painovoimainen ilmanvaihto ohjaa käytännössä tarpeenmukaiseen ilmanvaihdon käyttöön. Kun ulkoilma otetaan tilaan lämmittämättömänä, käyttäjät huomaavat helposti, kun ilmanvaihto on liian suuri. Tarpeen mukainen ilmanvaihto pitää sisäilman terveellisenä  ja säästää energiaa. Kun ilmanvaihtoa käytetään tarpeen mukaan, pysyy myös ilman kosteus paremmin terveellisellä tasolla, eli ilma ei kuivu liiaksi talvella.

  • Ilman suodatuksen järjestäminen on haastavampaa (Suodatus voidaan toteuttaa, kun se huomioidaan mitoituksessa)
  • Laitteisto ei edellytä ilman suodatusta ja näin sisäilmassa voidaan säilyttää ulkoilman normaali koostumus

Ilman suodatusta tulee käyttää silloin, kun ulkoilma on saastunutta. Suomessa ilma on yleensä puhdasta muualla kuin tiiviillä kaupunkiauleilla. On kuitenkin huomioitava paikalliset pienhiukkaspäästöt, kuten puun pienpoltto omakotitaloalueilla. Myös mahdollisuus siitepölyn suodatukseen on tärkeää allergikoille. On suositeltavaa suunnitella järjestelmä siten, että ilman suodatus on mahdollista tarpeen mukaan. Ulkoilmaa ei kuitenkaan ole syytä suodattaa aina. Liiallisesta imansuodatuksesta voi olla myös haittaa terveydelle, koska se poistaa sisäilmasta ulkoilman luonnolliset pienhiukkaset. (lisätietoa aiheesta T. Haahtela, Luontoaskel tarttumattomien tulehdustautien torjumiseksi, Duodecim 12/2017)

  • Ulkoilman otto on suunniteltava huolella niin, että se ei aiheuta vetoisuutta
  • Painovoimainen ilmanvaihto toimii parhaiten, kun käyttäjä voi helposti säätää ilmanvaihtoa

Koska ulkoilma tuodaan tilaan lämmittömättömänä on tärkeää, että ulkoilmaventtiilit ja lämmityslaitteet on sijoitettu oikein ja niiden käyttö ja säätö on helppoa.

Lisätietoa pientalohankkeen vaiheista ja aikataulusta.

Olisitko kiinnostunut oppimaan lisää painovoimaisen ilmanvaihdon suunnittelusta?

Olemme töissämme keskittyneet vahvasti painovoimaisen ilmanvaihdon suunnitteluun ja siltä saralta on kertynyt paljon tietotaitoa.

Jos olet IV-suunnittelija ja haluaisit osallistua painovoimaisen ilmanvaihdon suunnittelu -kurssille, lähetäthän sähköpostia ilmaistaksesi kiinnostuksesi. Kartoitamme tällä hetkellä, olisiko sellaiselle kurssille kysyntää.