ENERGIALASKENTA

PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO

BIOLOGISEN JÄTEVEDENPUHDISTUKSEN RATKAISUT

LVI-SUUNNITTELU

Korkea työn laatu ja hyvä asiakaspalvelu on meille kunnia-asia. Pidämme hankkeen osapuolena huolen siitä, että kokonaisuudesta tulee toiveiden mukainen. Lähdemme liikkeelle aina asiakkaan toiveista.

Koska huolehdimme tekniikan sovittamisesta rakennushankkeen kokonaisuuteen, saadaan palvelumme avulla laadukas lopputulos myös vaatimuksiltaan erityisissä hankkeissa kuten painovoimaisen ilmanvaihdon kohteet, historiallisia arvoja omaavat kohteet, passiivitalot, massiivirakenteiset kohteet tai ekorakentaminen.

Pyrimme edistämään laadukasta rakentamista sekä vähemmän ympäristöä kuormittavien rakennusten ja teknisten järjestelmien toteuttamista.

Painovoimainen ilmanvaihto

Painovoimaisen ilmanvaihdon suunnittelu on yksi erikoistumisalueistamme. Painovoimaisen ilmanvaihdon toiminnan edellytyksenä on, että rakennuksen muoto ja tilajako mahdollistavat ilmanvaihtohormien oikean sijoittelun.

LVI-suunnittelu

LK Energiaratkaisut Oy on erikoistunut kohteisiin, joissa tavoitteet asettavat suunnittelulle erityisiä vaatimuksia. Näitä ovat mm. matalaenergia- ja passiivikohteet, luonnonmukaisen rakentamisen kohteet sekä painovoimaisen ilmanvaihdon kohteet.  Varmistamme osaltamme, että hankkeesi toteutuu tavoitteiden mukaan.

Energiaselvitykset ja -todistukset

Teemme rakennuslupaa varten tarvittavat energiaselvitykset sisältäen E-luvun määrityksen, tasauslaskelman ja energiatodistuksen. Laadimme energiatodistukset sekä uudisrakennuksille että olemassa oleville rakennuksille.

Jätevesiselvitykset ja biologinen jäteveden käsittely

LK Energiaratkaisut suunnittelee haja-asutuksen jätevesijärjestelmät ja tekee viralliset jätevesiselvitykset. Suunnittelemme ekologiset pajupuhdistamot yhteystyössä L&G Pajupuhdistamot Oy:n kanssa.

Energialaskelmat ja LVI-suunnittelu

LK Energiaratkaisut Oy tarjoaa rakennushankkeiden energialaskenta- ja LVI-suunnittelupalvelut. Korkea työn laatu ja hyvä asiakaspalvelu ovat meille kunnia-asia.