Haja-asutuksen jätevesien käsittely ekologisesti

LK Energiaratkaisut suunnittelee haja-asutuksen jätevesijärjestelmät ja tekee viralliset jätevesiselvitykset hankkeen osana.

Biologiseen jätevedenpuhdistukseen on monenlaisia ratkaisuja. Järjestelmän valinta riippuu sijainnista sekä siitä miten paljon ja millaista jätevettä syntyy. Vaihtoehtoina voidaan mainita maaimeyttämöt, maasuodattamot, bioreaktoriin perustuvat puhdistimet sekä kasveja hyödyntävät puhdistamot. Esimerkiksi pajua ja järviruokoa on käytetty jätevedenpuhdistamoissa ravinteiden sitojana. Kasveja hyödyntävät jätevedenpuhdistamot sitovat ravinteet biomassaan ja siten niiden avulla voidaan palauttaa ravinteet hyötykäyttöön.

Meiltä saat ammattitaidolla laaditut jätevesilaitteiston suunnitelmat. Toimitamme jätevesiselvityksen rakennusvalvontaan ja hoidamme yhteydenpidon rakennusvalvonnan kanssa, jolloin prosessi etenee sujuvasti.