TIETOA RAKENTAJALLE

Rakennushankkeeseen on syytä valmistautua huolella. Vaikka suunnitteluun ja toteutukseen palkkaa ammattilaiset on rakennuttajalla syytä olla vähintääkin perusteet hallussa. Perustietoa pientalorakentamisesta antaa mm. Peruskorjaamisen ja rakentamisen kehittämiskeskus ry sekä Omakotiliitto.

Suunnittelulle ja rakentamiselle on varattava riittävästi aikaa. Pientalokokoluokan hankkeissa hyvä lähtökohta on varata 1 vuosi suunnitteluun + 1 vuosi rakentamiseen. Hankkeiden aikatauluissa on kuitenkin suuria eroja. Esivalmistetun talopaketin hankkeen kokonaisaika voi olla tätä lyhyempi. Kun halutaan käyttää muita kuin bulkkirakentamisen ratkaisuja, on eduksi, että hankkeen aikataulu on riittävän väljä. Havainnollistava kaavio pientalohankkeen aikataulusta löytyy Jyväskylän kaupungin sivuilta.