kaikki lähtee suunnittelusta

Sanonta ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.” ei ole turhaan päässyt kansanviisauksien joukkoon. Suunnitteluvaihe erityisen tärkeä silloin, kun rakentamiseen liittyy toiveita, jotka eivät ole aivan tavallisia rakentamisen valtavirrassa.

Meidän suunnittelupalvelumme avulla alussa asetetut tavoitteet pysyvät mukana rakentamisen vaiheissa valmistumiseen saakka. Tässä on lyhyt kuvaus tarjoamamme suunnittelupalvelun vaiheista. Jokainen rakennushanke on erilainen, ja myös suunnittelun täytyy mukautua. Tässä kuvattu teknisen suunnittelun kulku sopii hankkeisiin, joissa tavoitellaan laadukasta lopputulosta ja hankkeeseen liittyy joitakin erityistavoitteita vaikkapa luonnonmukaiset materiaalien käyttö tai esteettömyys.

Katso myös >>

Luonnosvaihe

Mitä suunnitellaan:

  • Alustavat energialaskelmat
  • Luonnossuunnitelmat teknisistä järjestelmistä (lämmitys, jäähdytys, vesi- ja viemäröinti sekä ilmanvaihto)

LVI-suunnittelun luonnosvaihe aloitetaan, kun arkkitehdin ensimmäiset luonnokset ovat valmistuneet. Tässä vaiheessa hahmottuu hankkeen kokonaisuus ja voidaan valita sopivat tekniset järjestelmät esim. lämmitysmuoto ja ilmanvaihtotapa.

Energialaskelmat on syytä tehdä tässä vaiheessa, jos rakennuksen energiatehokkuuteen liittyy erityisiä tavoitteita tai arkkitehtisuunnittelun asettamia haasteita. Lisätietoa kts. Energiaselvitykset.

LVI-luonnossuunnitelmat olisi hyvä olla valmiina ennen rakennusluvan jättöä. Teknisen luonnossuunnittelun tuloksena voidaan viedä arkkitehtisuunnitelmaan muutoksia, jotka ovat arkkitehtuurin ja tekniikan yhteensopivuuden kannalta järkeviä.

Luonnossuunnitelmat pyritään esittämään muodossa, jossa ne ovat mahdollisimman ymmärrettäviä muille suunnittelualoille ja asiakkaalle. Näin tiedot ovat helposti käytettävissä ja suunnitelmia voidaan kommentoida helposti.

Rakennuslupavaihe

Mitä suunnitellaan:

  • Energiaselvitys rakennuslupahakemukseen
  • Muut mahdolliset hankkeessa vaadittavat tekniset selvitykset rakennuslupahakemukseen

Rakennuslupahakemukseen ei yleensä tarvita LVI-suunnitelmia. LVI-luonnossuunnittelun pohjalta arkkitehtisuunnitelmaan on tässä vaiheessa sisällytetty tekniikasta johtuvat arkkitehtuuriin vaikuttavat yksityiskohdat. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ilmanvaihtohormien sijoittelu, julkisivun aurinkosuojaus jne.

Toteutussuunnittelu

Mitä suunnitellaan:

  • Toteutussuunnitelmat teknisistä järjestelmistä kilpailutusta (sekä toteutusta) varten ja rakennusvalvontaan toimitettavaksi

Luonnossuunnitteluvaiheessa on huolehdittu siitä, että rakennuksen arkkitehtuuri ja talotekniikka toimivat hyvin yhteen. Toteutussuunnitteluvaiheessa tuotetaan tarkat suunnitelmat toteutusta varten mitoituksineen ja laitetyypityksineen.

Suunnitelmallinen hanke onnistuu – myös suunnittelutyöt kannattaa sopia hyvissä ajoin!

Toteutussuunnitelmien esitystapa on alan standardin mukainen niin, että suunnitelmat ovat helposti käytettäviä urakoitsijalle ja rakennusvalvonnalle.