ENERGIALASKENTAA

Teemme rakennuslupaa varten tarvittavat energiaselvitykset sisältäen E-luvun määrityksen, tasauslaskelman ja energiatodistuksen. Laadimme energiatodistukset sekä uudisrakennuksille että olemassa oleville rakennuksille.

Tarjoamme myös energialaskennan lisäpalvelut, joiden avulla voit varmistaa rakennushankkeesi tavoitteiden toteutumisen käyttömukavuuden ja energiataloudellisuuden osalta. Lue lisää palvelustamme arkkitehdeille tai rakentajille.

Meillä on energiatodistuksen laatijan ylemmän tason pätevyys, eli voimme tehdä energiatodistukset kaikentyyppisiin rakennuksiin (myös jäähdytetyt rakennukset). Käytössämme on huipputason energialaskentaohjelmisto IDA-ICE. Ohjelmistolla voidaan suorittaa tarkat tuntitason energiasimuloinnit. Tuntitason simuloinnit vaaditaan suurille ja jäähdytetyille rakennuksille. Kaiken kokoisten passiivitalojen suunnittelussa on suositeltavaa tehdä energialaskelmat tuntitason laskennalla, joka huomioi tarkasti auringon säteilyn ja massiivisten rakenteiden lämpökapasiteetin vaikutukset. Tällaisella laskennalla voidaan todentaa rakennuksen muodon ja aurinkosuojauksen vaikutus  ja näissä pienillä muutoksilla voidaan saada isoja parannuksia lopulliseen mukavuustasoon ja energiatehokkuuteen.

energialaskenta rakentajalle

Tavoitetaso normaali – Energiaselvitys rakennuslupaa varten

Saat energiaselvityksen helposti ja nopeasti. Energiaselvitys laaditaan arkkitehdin lupapiirustusten perusteella silloin, kun rakennuksen energiatehokkuustasoksi riittää määräykset täyttävä taso ja arkkitehti on huomioinut nykyiset energiatehokkuusvaatimukset suunnittelussa.

Energiaselvitys suositellaan tehtäväksi ennen lupahakemuksen jättämistä rakennusvalvontaan, koska energiaselvitys tarvitaan lupahakemuksen liitteeksi. Näin toimittaessa luvan käsittely etenee sujuvasti.

Tavoitteena hyvä energiatehokkuus tai arkkitehtonisesti vaativa kohde

Arkkitehtisuunnittelun vaikutus rakennuksen energiatehokkuuteen on merkittävä. Arkkitehtuuri määrittelee ulkonäön lisäksi rakennuksen rakenteet ja esimerkiksi ikkuna-aukkojen sijoittelun. Rakennuksen muoto vaikuttaa siihen, miten hyvin voidaan hyödyntää auringon energiaa passiivisesti lämmitykseen ja toisaalta siihen, miten voidaan ehkäistä ylilämpenemistä kesällä aurinkosuojauksella.

Jos tavoitellaan normaalia pienempää energiakulutusta, esimerkiksi passiivirakentaminen, tai arkkitehtoniset tavoitteet ovat korkeat, silloin energiasuunnittelija kannattaa ottaa mukaan jo luonnossuunnitteluvaiheessa. Näin voidaan varmistaa, että valitaan parhaat ratkaisut tavoitteiden saavuttamiseksi, ja vältytään ikäviltä kompromisseilta hankeen myöhemmässä vaiheessa.

Hyödynnä palvelu:

Energialaskelmat suunnittelun tueksi

Kun halutaan varmistaa tavoitteiden saavuttaminen energiatehokkuuden tai arkkitehtuurin kannalta vaativassa hankeessa, on tärkeää tarkistaa energiatehokkuustaso jo luonnossuunnitteluvaiheessa. Arkkitehdin luonnossuunnittelun jälkeen, luonnossuunnittelun L2-vaiheessa, tehtävän energialaskelman tarkoitus on antaa käsitys suunnitellun rakennuksen energiatehokkuudesta. Laskelman tuoman tiedon perusteella voidaan suunnittelussa huomioida kokonaisuuden kannalta järkevät tavat energiatehokkuuden ja mukavuustason parantamiseen. Kun kyseessä on korkeatasoinen arkkitehtuuri, laskelman tulosten avulla valitaan parhaat keinot energiatehokkuusmääräysten täyttämiseksi ilman, että arkkitehtuurin taso vaarantuu.

Energiakonsultaatio suunnittelun tueksi

Arkkitehtisuunnittelulla on suuri vaikutus rakennuksen energiankulutukseen. Energiasuunnittelijan konsultaatiossa käydään läpi arkkitehtisuunnitelmat, luonnossuunnittelun L2-vaiheessa, ja annamme kommentit mahdollisuuksista parantaa energiatehokkuutta, aurinkoenergian passiivista hyödyntämistä ja kesäajan aurinkosuojausta.

Konsultaatiolla saadaan käsitys rakennuksen energiateknisestä suorituskyvystä ilman työläämpää energiankulutuslaskentaa.

ENERGIALASKENTA ARKKITEHDILLE

LK Energiratkaisut Oy:n energialaskennan lisäpalveluiden avulla voit varmistaa, että energiatehokkuusmääräykset eivät aiheuta ongelmia hankkeissasi. Palvelumme helpottavat työtäsi ja säästävät yllätyksiltä ja viivästyksiltä hankkeen luvituksessa ja toteutuksessa, jolloin myös tilaaja pysyy tyytyvaisenä. L2-luonnossuunnitteluvaiheessa tehtävät energialaskelmat antavat käsityksen suunniteltavan rakennuksen energiatehokkuustasosta. Alustavan energialaskelman (tasauslaskenta ja E-luvun määritys) tulosten avulla voidaan valita hankkeen kannalta parhaat keinot energiatehokkuusmääräysten täyttämiseksi.