Simulointitarkasteluilla tutkittiin terassivyöhykkeen vaikutusta lämmitysenergiankulutukseen. Samassa yhteydessä tutkittiin sitä, miten terassivyöhykkeen takaseinän (eli lämpimän tilan ulkoseinän) massiivisuus vaikuttaa energiankulutukseen ja lämpötilaolosuhteisiin.

Simulointitarkastelut tehtiin seuraavilla kokoonpanoilla:

  1. koetalolle, jossa on terassivyöhyke, hirsiseinällä
  2. koetalolle, jossa on terassivyöhyke, eristetyllä seinällä
  3. koetalolle ilman terassivyöhykettä, hirsiseinällä
  4. koetalolle ilman terassivyöhykettä, eristetyllä seinällä

Hirsiseinä on 27 cm paksu. Eristetty seinä on rankarakenteinen seinä mineraalivillaeristeellä ja sen U-arvo on sama kuin hirsiseinällä. Hirsiseinä on eristetyn seinän rakennetta huomattavasti massiivisempi.

Simulointien tulosten perusteella massiivisen seinärakenteen käyttö vähentää lämpötilan vaihtelua. Oheisessa kuvaajassa on esitetty koetalon huoneen korkeimmat lämpötilat kuukausittain.

 Simulointitulosten perusteella käytettävän seinärakenteen massiivisuus ei vaikuta juuri lainkaan koetalon energiankulutukseen. Alla on esitetty tulokset vuotuisesta energiankulutuksesta simuloiduille kokoonpanoille.

Koetalosta saatavia mittaustuloksia ja simulointituloksia on tarkoitus vertailla. Näin pyritään varmistamaan antaako simulointimalli todellisuutta vastaavat tulokset tai voidaanko laskentamallia mahdollisesti kehittää.