Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on tehty simulointitarkasteluja aurinkoseinän vaikutuksesta energiatehokkuuteen. Hankkeen seuraavassa vaiheessa toteutetaan koetalo, jonka toimintaa ja energiankulutusta seurataan mittauksin. Simulointitarkastelut on tehty koetalon geometrialla ja tarkastelujen tarkoitus on ollut testata aurinkoseinän laskennallista toimintaa. Simulointitarkasteluilla testattiin erilaisten seinärakenteiden vaikutusta aurinkoseinän toimintaan.

Koetalon geometriassa etelä-, itä- ja länsijulkisivuilla on lasitettu terassivyöhyke ja pohjoisjulkisivun seinä on hyvin eristetty. Ulkoseinien perusrakenne on 27 cm paksu hirsiseinä. Pienellä rakennusmassalla ja suurella terassivyöhykkeellä saadaan korostettua julkisivujen vaikutusta energiataloudessa. Tällaisella kokoonpanolla aurinkoseinän vaikutus saadaan koetalossa mahdollisimman hyvin mitattavaksi.

Terassivyöhykkeellä ei ole lämmityslaitteita. Lämmin huone keskellä pidetään jatkuvasti 21 °C lämpötilassa. Koetalo on mallinnettu koneellisella poistoilmanvaihdolla, jossa raitisilma otetaan terassivyöhykkeen kautta. Raitisilma lämpenee terassivyöhykkeellä ja siten saadaan tuotua lämpimämpää tuloilmaa lämmitettyyn huoneeseen.

Lasitetun terassivyöhykkeen vaikutus lämmitysenergian kulutukseen

Simulointitarkastelujen perusteella lasitetun terassivyöhykkeen lisäämisellä on merkittävä vaikutus koetalon energiankulutukseen. Energiankulutus on 37 % pienempi terassivyöhykkeen kanssa verrattuna kulutukseen ilman terassivyöhykettä.

Vertailu aurinkoseinän ja eristetyn ulkoseinän välillä

Aurinkoseinän energiatehokkuusvaikutusta verrattiin simuloinnein ulkoseinien lisäeristämisestä saatavaan vaikutukseen. Tuloksien perusteella aurinkoseinän käyttö pienentää energiankulutusta paljon enemmän kuin ulkoseinän lisäeristäminen. Julkisivujen lisäeristäminen vähentää energiankulutusta 16 % verrattuna hirsiseinälliseen eristämättömään koetaloon (vertaa Koetalo ilman terassivyöhykettä).