Hankkeessa tutkitaan aurinkoseinän eli massiivisen ulkoseinän ja lasitetun terassin yhdistelmän energiansäästövaikutusta ja viilennysvaikutusta. Tavoitteena on, että tällaisen julkisivun hyödyt voitaisiin huomioida täysimääräisesti  rakennusten virallisissa E-luku laskelmissa. 

Yleisenä tavoitteena on laajentaa mahdollisuuksia vähähiilisten sekä pitkään kestävien rakennusten toteutukseen hyödyntäen aurinkoseinää eli julkisivua, joka vähentää merkittävästi rakennuksen energiankulutusta. Aurinkoseinä voidaan toteuttaa erilaisissa rakennuksissa ja eri mittakaavassa, joko yksittäisenä terassina tai kokonaisena parvekejulkisivuna. Konseptia on mahdollista hyödyntää myös korjausrakentamisessa energiatehokkuuden parantamiseen.

Aurinkoseinän toiminnan periaate on havainnollistettu kuvassa yllä.

 

Hankkeeseen sisältyvät osa-alueet:

  • Toteutetaan pieni koetalo, jossa aurinkoseinän toiminta voidaan todentaa käytännössä
  • Verrataan todellista toimintaa energialaskelmin ja simuloinnein saatuihin tuloksiin
  • Kehittää prosessi, jonka kautta aurinkoseinän energiatehokkuusvaikutus voidaan huomioida virallisissa energiatehokkuuslaskelmissa eli energiaselvityksissä ja energiatodistuksissa (E-luku) sekä rakennuksen jäähdytysjärjestelmän suunnittelussa.

Aurinkoseinä -hanke on saanut tukea ympäristöministeriöltä Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF).