PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO

  Painovoimaisen ilmanvaihdon suunnittelu on yksi erikoistumisalueistamme.

Painovoimaisen ilmanvaihdon edut

  • Vähäinen huollontarve
  • Äänettömyys
  • Tilakohtainen säädettävyys (ilman elektroniikkaa)
  • Alhainen painetaso (riski ilmavuodoille rakenteista minimoidaan)
  • Toimintavarmuus (Toimii myös silloin, kun rakennus on tyhjillään.)

Painovoimaisen ilmanvaihdon suunnittelu ja ominaisuuksia

Kun toiveena on painovoimainen ilmanvaihto, on erityisen tärkeää, että tekninen suunnittelu otetaan mukaan hankkeessa jo aikaisessa vaiheessa. Painovoimaisen ilmanvaihdon toiminnan edellytyksenä on, että rakennuksen muoto ja tilajako mahdollistavat ilmanvaihtohormien oikean sijoittelun.

Sopiva aika ottaa tekninen suunnittelu mukaan hankkeeseen on arkkitehdin luonnossuunnittelun aikana, eli kun pääsuunnittelija on valittu ja ensimmäisiä suunnitelmaversioita aletaan laatimaan. Näin voidaan varmistua, että suunnitelmasta tulee toimiva myös painovoimaisen ilmanvaihdon kannalta.

Painovoimaisen ilmanvaihdon erityispiirteitä:

  • Tarpeen mukainen ja vuodenaikaan mukautettu ilmanvaihto

Painovoimainen ilmanvaihto ohjaa käytännössä tarpeenmukaiseen ilmanvaihdon käyttöön. Kun ulkoilma otetaan tilaan lämmittämättömänä, käyttäjät huomaavat helposti, kun ilmanvaihto on liian suuri. Tarpeen mukainen ilmanvaihto pitää sisäilman terveellisenä  ja säästää energiaa. Kun ilmanvaihtoa käytetään tarpeen mukaan, pysyy myös ilman kosteus paremmin terveellisellä tasolla, eli ilma ei kuivu liiaksi talvella.

  • Ilman suodatuksen järjestäminen on haastavampaa (Suodatus voidaan toteuttaa, kun se huomioidaan mitoituksessa)
  • Laitteisto ei edellytä ilman suodatusta ja näin sisäilmassa voidaan säilyttää ulkoilman normaali koostumus

Ilman suodatusta tulee käyttää silloin, kun ulkoilma on saastunutta. Suomessa ilma on yleensä puhdasta muualla kuin tiiviillä kaupunkiauleilla. On kuitenkin huomioitava paikalliset pienhiukkaspäästöt, kuten puun pienpoltto omakotitaloalueilla. Myös mahdollisuus siitepölyn suodatukseen on tärkeää allergikoille. On suositeltavaa suunnitella järjestelmä siten, että ilman suodatus on mahdollista tarpeen mukaan. Ulkoilmaa ei aina kuitenkaan ole syytä suodattaa. Liiallisesta imansuodatuksesta voi olla myös haittaa terveydelle. (aiheesta ovat kirjoittaneet T. Haahtela Duodecim 12/2017)

  • Ulkoilman otto on suunniteltava huolella niin, että se ei aiheuta vetoisuutta
  • Painovoimainen ilmanvaihto toimii parhaiten, kun käyttäjä voi helposti säätää ilmanvaihtoa

Koska ulkoilma tuodaan tilaan lämmittömättömänä on tärkeää, että ulkoilmaventtiilit ja lämmityslaitteet on sijoitettu oikein ja niiden käyttö ja säätö on helppoa.

Hyödyllistä tietoa

Leino Kuuluvainen on ollut mukana laatimassa painovoimaisen ilmanvaihdon opasta, joka on ladattavissa Ympäristöministeriön sivuilta. Lataa PVIV-opas tästä.

Lisätietoa pientalohankkeen vaiheista ja aikataulusta.