PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO

Painovoimaisen ilmanvaihdon suunnittelu on yksi erikoistumisalueistamme.

Painovoimaisen ilmanvaihdon edut

  • Vähäinen huollontarve
  • Äänettömyys
  • Tilakohtainen säädettävyys (ilman elektroniikkaa)
  • Alhainen painetaso (riski ilmavuodoille rakenteista minimoidaan)
  • Toimintavarmuus (Toimii myös silloin, kun rakennus on tyhjillään.)

Painovoimaisen ilmanvaihdon suunnittelu ja ominaisuuksia

Kun toiveena on painovoimainen ilmanvaihto, on erityisen tärkeää, että tekninen suunnittelu otetaan mukaan hankkeessa jo aikaisessa vaiheessa. Painovoimaisen ilmanvaihdon toiminnan edellytyksenä on, että rakennuksen muoto ja tilajako mahdollistavat ilmanvaihtohormien oikean sijoittelun.

Sopiva aika ottaa tekninen suunnittelu mukaan hankkeeseen on arkkitehdin luonnossuunnittelun aikana, eli kun pääsuunnittelija on valittu ja ensimmäisiä suunnitelmaversioita aletaan laatimaan. Näin voidaan varmistua, että suunnitelmasta tulee toimiva myös painovoimaisen ilmanvaihdon kannalta.

Painovoimaisen ilmanvaihdon erityispiirteitä:

  • Tarpeen mukainen ja vuodenaikaan mukautettu ilmanvaihto

Painovoimainen ilmanvaihto ohjaa käytännössä tarpeenmukaiseen ilmanvaihdon käyttöön. Kun ulkoilma otetaan tilaan lämmittämättömänä, käyttäjät huomaavat helposti, kun ilmanvaihto on liian suuri. Tarpeen mukainen ilmanvaihto pitää sisäilman terveellisenä  ja säästää energiaa. Kun ilmanvaihtoa käytetään tarpeen mukaan, pysyy myös ilman kosteus paremmin terveellisellä tasolla, eli ilma ei kuivu liiaksi talvella.

  • Ilman suodatuksen järjestäminen on haastavampaa (Siitepölysuodatus voidaan toteuttaa)
  • Laitteisto ei edellytä ilman suodatusta ja näin sisäilmassa voidaan säilyttää ulkoilman normaali koostumus.

Ilman suodatusta tulee käyttää silloin, kun ulkoilma on saastunutta. Suomessa ilma on puhdasta muualla kuin tiiviillä kaupunkiauleilla. Puhdas suodattamaton ulkoilma voi edistää terveyttä ja liiallisesta ilmansuodatuksesta voi olla jopa haittaa. (aiheesta ovat kirjoittaneet T. Haahtela Duodecim 12/2017)

  • Ulkoilman otto on suunniteltava huolella niin, että se ei aiheuta vetoisuutta
  • Painovoimainen ilmanvaihto toimii parhaiten, kun käyttäjä voi helposti säätää ilmanvaihtoa

Koska ulkoilma tuodaan tilaan lämmittömättömänä on tärkeää, että ulkoilmaventtiilit ja lämmityslaitteet on sijoitettu oikein ja niiden käyttö ja säätö on helppoa.

Hyödyllistä tietoa

Leino Kuuluvainen on ollut mukana laatimassa painovoimaisen ilmanvaihdon opasta, joka on ladattavissa Ympäristöministeriön sivuilta. Lataa PVIV-opas tästä.

Lisätietoa pientalohankkeen vaiheista ja aikataulusta.