JÄTEVESISELVITYKSET

LK Energiaratkaisut suunnittelee haja-asutuksen jätevesijärjestelmät ja tekee viralliset jätevesiselvitykset. Suunnittelemme ekologiset pajupuhdistamot yhteystyössä L&G Pajupuhdistamo Oy:n kanssa.

Suunnittelemme ekologiset pajupuhdistamot yhteistyössä L&G Pajupuhdistamo Oy:n kanssa. Pajupuhdistamo voidaan rakentaa jopa pohjavesialueelle, koska järjestelmä on täysin suljettu eli kaikki jätevesi ja sen ravinteet jäävät puhdistamoon. Käsiteltyä jätevettä ei näin ollen tarvitse johtaa ulos puhdistamosta. Pajut hyödyntävät ravinteet ja veden. Pajupuhdistamo puhdistaa jätevedet ja tuottaa samalla biomassaa, jota voidaan käyttää mm. maanparannukseen tai polttopuuksi.

Meiltä saat ammattitaidolla laaditut jätevesilaitteiston suunnitelmat. Toimitamme jätevesiselvityksen rakennusvalvontaan ja hoidamme yhteydenpidon rakennusvalvonnan kanssa, jolloin prosessi etenee sujuvasti.