Energialaskentapalvelut rakentajalle

Tavoitetaso normaali – Energiaselvitys rakennuslupaa varten

Saat energiaselvityksen helposti ja nopeasti. Energiaselvitys laaditaan arkkitehdin lupapiirustusten perusteella silloin, kun rakennuksen energiatehokkuustasoksi riittää määräykset täyttävä taso ja arkkitehti on huomioinut nykyiset energiatehokkuusvaatimukset suunnittelussa.

Energiaselvitys suositellaan tehtäväksi ennen lupahakemuksen jättämistä rakennusvalvontaan, koska energiaselvitys tarvitaan lupahakemuksen liitteeksi. Näin toimittaessa luvan käsittely etenee sujuvasti.

Tavoitteena hyvä energiatehokkuus tai arkkitehtonisesti vaativa kohde

Arkkitehtisuunnittelun vaikutus rakennuksen energiatehokkuuteen on merkittävä. Arkkitehtuuri määrittelee ulkonäön lisäksi rakennuksen rakenteet ja esimerkiksi ikkuna-aukkojen sijoittelun. Rakennuksen muoto vaikuttaa siihen, miten hyvin voidaan hyödyntää auringon energiaa passiivisesti lämmitykseen ja toisaalta siihen, miten voidaan ehkäistä ylilämpenemistä kesällä aurinkosuojauksella.

Jos tavoitellaan normaalia pienempää energiakulutusta, esimerkiksi passiivirakentaminen, tai arkkitehtoniset tavoitteet ovat korkeat, silloin energiasuunnittelija kannattaa ottaa mukaan jo luonnossuunnitteluvaiheessa. Näin voidaan varmistaa, että valitaan parhaat ratkaisut tavoitteiden saavuttamiseksi, ja vältytään ikäviltä kompromisseilta hankeen myöhemmässä vaiheessa.

Palvelu: Energiakonsultaatio suunnittelun tueksi

Arkkitehtisuunnittelulla on suuri vaikutus rakennuksen energiankulutukseen. Energiasuunnittelijan konsultaatiossa käydään läpi arkkitehtisuunnitelmat, luonnossuunnittelun L2-vaiheessa, ja annamme kommentit mahdollisuuksista parantaa energiatehokkuutta, aurinkoenergian passiivista hyödyntämistä ja kesäajan aurinkosuojausta.

TAI

Palvelu: Energialaskelmat suunnittelun tueksi

Kun halutaan varmistaa tavoitteiden saavuttaminen energiatehokkuuden tai arkkitehtuurin kannalta vaativassa hankeessa, on tärkeää tarkistaa energiatehokkuustaso jo luonnossuunnitteluvaiheessa. Arkkitehdin luonnossuunnittelun jälkeen, luonnossuunnittelun L2-vaiheessa, tehtävän energialaskelman tarkoitus on antaa käsitys suunnitellun rakennuksen energiatehokkuudesta. Laskelman tuoman tiedon perusteella voidaan suunnittelussa huomioida kokonaisuuden kannalta järkevät tavat energiatehokkuuden ja mukavuustason parantamiseen. Kun kyseessä on korkeatasoinen arkkitehtuuri, laskelman tulosten avulla valitaan parhaat keinot energiatehokkuusmääräysten täyttämiseksi ilman, että arkkitehtuurin taso vaarantuu.